China Persecution Map

Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Guangdong, Gansu, Guangxi Zhuang, Guizhou, Henan, Hubei, Hebei, Hainan, Hong Kong, Heilongjiang, Hunan, Jilin, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Macau, Inner Mongolia, Ningxia Hui, Qinghai, Sichuan, Shandong, Shanghai, Shaanxi, Shanxi, Tianjin, Taiwan, Xinjiang, Tibet, Yunnan, Zhejiang, Shenzhen